Akkoord over cao bij dagbladen, geen acties

De krantenuitgevers en de dagbladjournalisten zijn eruit. Er ligt een cao-voorstel; acties, zoals expres witte plekken in de krant, gratis uitdelen van kranten of stakingen op redacties, zijn van de baan.

Werkgeversorganisatie NDP Nieuwsmedia en journalistenvereniging NVJ hebben gistermiddag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor dagbladjournalisten. De kwaliteit van de pers staat centraal in het akkoord, aldus de NVJ. „De werkgevers erkennen en herkennen de druk op de kwaliteit bij de dagbladen.” Met name de redacties van regionale kranten vinden dat opeenvolgende reorganisaties hun kranten hebben uitgehold.

Volgens de journalistenvereniging zijn de krantenuitgevers geschrokken van de massaal bezochte redactievergaderingen, de onrust op de redacties en de bereidheid bij veel journalisten om actie te voeren.

Beide partijen hebben een cao afgesproken met een looptijd van twee jaar, vanaf 1 januari 2011. In die periode krijgen de dagbladjournalisten een stapsgewijze loonsverhoging van in totaal 2 procent: 1 procent per 1 juli 2011, een half procent per 1 december en in juli 2012 nog eens een half procent extra. Verder is de versobering van de pensioenen van de baan. De auteursrechtvergoeding waarover in het verleden harde strijd is geleverd tussen uitgevers en redacties wordt structureel. Over zogenoemde seniorendagen – extra vrije dagen voor oudere journalisten – gaat een commissie van uitgevers en journalisten zich buigen. Tot slot komt er een instroomproject voor jongere journalisten per 1 oktober van het volgend jaar. De zogenoemde Plasterkregeling voor jonge journalisten wordt niet verlengd door het ministerie van OCW.

NVJ-leden kunnen tot 23 december reageren op het principeakkoord. Het onderhandelingsresultaat is inmiddels met een positief advies van het bestuur van de NDP ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van uitgeversorganisatie.