Schippers krijgt toch haar zin met digitaal patiëntendossier

Ondanks bezwaar van de senaat komt er een digitaal patiëntendossier. Het netwerk dat de overheid ontwikkelde, valt in handen van de zorgverzekeraars.

De Tweede en de Eerste Kamer staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens – en de senaat lijkt aan het kortste eind te trekken. Tijdens een debat gisteren bleek in de Tweede Kamer grote aandrang om toch een elektronisch patiëntendossier (EPD) in te voeren.

De Eerste Kamer wees het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) voor een landelijk dossier zeven maanden geleden nog af. De senatoren hadden principiële bezwaren en vonden de privacy van burgers onvoldoende beschermd.

En nu komt er toch een EPD, vooralsnog alleen voor regionaal gebruik. De Tweede Kamer verwacht dat zo’n dossier medische missers reduceert. Wel moeten patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor uitwisseling van hun gegevens. Het EPD is immers niet langer een aangelegenheid van de overheid, met strenge waarborgen, maar een initiatief van private partijen in de zorg: huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. En de zorgverzekeraars betalen het.

Wie betaalt bepaalt, zeiden kritische Kamerleden gisteren onmiddellijk. Zij hebben er reserves bij dat zorgverzekeraars eigenaar worden van het netwerk dat de communicatie tussen zorgverleners moet verbeteren. Ook coalitiegenoot CDA bleek er niet helemaal gerust op dat de zorgverzekeraars hun macht goed gaan gebruiken. CDA-Kamerlid Omtzigt bepleitte daarom strengere wetgeving om misbruik van patiëntgegevens te voorkomen. Zorgverzekeraars en zorgverleners die ten onrechte gebruikmaken van patiëntgegevens, zouden „keihard” moeten worden aangepakt.

Volgens Schippers staan er al hoge boetes op misbruik. Zij ontkende dat zorgverzekeraars aan de knoppen van het EPD gaan zitten. „Zij betalen artsen ook voor behandelingen, maar dat betekent niet dat zorgverzekeraars die behandelingen bepalen. Dat doen de zorgverleners natuurlijk zelf.”

De PVV verwoordde de argwaan tegen het nieuwe initiatief het felst. „Het is onbestaanbaar dat we akkoord gaan met de uitwisseling van patiëntgegevens waarvan vaststaat dat dit onveilig gebeurt”, zei PVV-Kamerlid Gerbrands. Zij vindt het private initiatief voor uitwisseling van medische gegevens „nog erger” dan het wetsvoorstel dat de Eerste Kamer afgelopen zomer afwees.

SP-Kamerlid Leijten geneerde zich voor „het gebrek aan respect” voor de senaat. De SP’er was ook kritisch over de eigendom van het EPD-netwerk. Is het niet vreemd dat die infrastructuur, waarvoor premiebetalers 300 miljoen euro hebben betaald, nu gratis naar private partijen gaat, wilde ze weten. Waarom eist de minister van verzekeraars en zorgaanbieders geen terugbetaling?

Omdat burgers dan twee keer betalen, zei Schippers. Verzekeraars zullen hun extra kosten toch weer vertalen in premieverhogingen.

    • Antoinette Reerink