Minister Kamp ziet voorlopig niets in nieuw banenplan

Minister Kamp tijdens een eerder debat over het pensioenakkoord in de Tweede Kamer. Foto screenshot NOS Politiek 24

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) is niet van plan een nieuw banenplan te implementeren om de stijgende werkloosheid als gevolg van de economische crisis aan te pakken.

Dat werd duidelijk bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken vandaag, waar Kamp maar mondjesmaat inging op vragen van oppositiepartijden GroenLinks, PvdA en SP. Die vroegen zich hardop af welk maatregelen het kabinet van plan is te nemen tegen het groeiende aantal werklozen in ons land. Volgens Kamp is het banenplan overeenkomstig het regeerakoord van het kabinet ruim een jaar geleden onmiddellijk ingevoerd.

Tijdens de behandeling van de begroting werd tevens duidelijk dat Kamp de AOW-leeftijd niet eerder wil verhogen dan in het pensioenakkoord is overeengekomen. Hij reageert hiermee op de berichten van het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank over de huidige economie. Volgens berekeningen van het CPB zou het verhogen van de AOW-leeftijd met twee maanden per jaar tot 2020 7,7 miljard euro opleveren. Volgens de minister heeft het pensioenakkoord een lange voorgeschiedenis en moet alle energie nu worden gestoken in de uitwerking ervan.

    • Dirk Wijnand de Jong