Canada stopt met 'Kyoto'

Het land ging de gestelde klimaatdoelen nooit halen.

Canada heeft zich, na de klimaattop in Durban, teruggetrokken uit het Kyoto-protocol. Volgens de Canadese minister van Milieu Peter Kent vormt het in 1997 gesloten internationale klimaatverdrag „een belemmering” voor de oplossing van het klimaatprobleem. Ook vreest de regering een boete die kan oplopen tot 10,3 miljard euro omdat het land niet aan zijn Kyoto-verplichtingen voldoet.

Eerder had Canada – net als Rusland en Japan – al aangekondigd geen nieuwe verplichtingen op zich te nemen als het Kyoto-protocol volgend jaar wordt verlengd. Kent wees erop dat de grootste vervuilers, China en buurland Verenigde Staten, niet meedoen met Kyoto.

Het Kyoto-protocol werd door Canada onder de vorige, liberale regering geratificeerd. De conservatieven hadden toen grote bezwaren. Zij stelden na hun verkiezingszege in 2006 dat de doelstellingen onhaalbaar waren, mede door de zwaar vervuilende oliewinning uit teerzand waar Canada economisch van afhankelijk is.

Volgens Kent zou Canada „radicale en onverantwoorde keuzes” moeten maken om nog aan Kyoto te voldoen – alle auto’s van de straat halen bijvoorbeeld, of de complete landbouwsector sluiten en in heel Canada alle verwarmingen uitzetten. (NRC)