'Btw op ongezond eten hoger'

Raad voor de Volksgezondheid wil dat btw op ongezond voedsel wordt verhoogd naar negentien procent.

Het kabinet doet onvoldoende om een ongezonde levensstijl van mensen te ontmoedigen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bepleit een hogere belasting op ongezond eten, roken en drinken, waaronder invoering van het hoge btw-tarief op voedsel. Het adviesorgaan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) bepleit dat in het gisteren gepresenteerde rapport Preventie van welvaartsziekten.

De afgelopen jaren zijn de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden steeds groter geworden. Bekend is dat lager opgeleiden ongezonder eten, meer drinken en vaker roken. Daar komen veel ziektes van, die te voorkomen zouden zijn. Recent onderzoek wijst uit dat 40 procent van alle kankers wordt veroorzaakt door ongezonde leefstijl.

Gemiddeld stijgt de levensverwachting van alle Nederlanders; bij hoogopgeleiden meer dan bij laagopgeleiden. Het aantal jaren dat hoogopgeleiden in goede gezondheid leven stijgt ook, terwijl dat voor laagopgeleiden niet geldt. De laagst opgeleide vrouwen krijgen nu rond hun 52ste jaar gezondheidsproblemen. Dat is twintig jaar eerder dan hoog opgeleide vrouwen.

De raad wil de gezondheidsverschillen verkleinen en bepleit de heffing van het hoge (19 procent) in plaats van het huidige lage btw-tarief (6 procent) op voedsel om overgewicht tegen te gaan. Ook moet de overheid de invoering van een vettaks, een belasting op vet eten, overwegen. De accijns op tabak zou eveneens omhoog moeten. (NRC)