Beter toezicht op 'fracking' is geen overbodige luxe

Het jongste gezondheidsschandaal rond de techniek om door het breken van diep gelegen rotslagen schaliegas uit de bodem te halen (fracking) kan van cruciaal belang zijn voor de toekomst van van deze relatief nieuwe gaswinningsmethode.

Een rapport van de Amerikaanse milieuwaakhond heeft de techniek in verband gebracht met vervuild drinkwater. Als de industrie het vertrouwen van het publiek wil winnen, moet zij het soort toezicht omarmen dat zij tot nu toe steeds heeft afgewezen.

De mogelijke verontreiniging van drinkwatervoorraden door ‘fracking’ is altijd al een zorg geweest, hoewel de sector beweert dat dit risico louter voortvloeit uit het onzorgvuldig afvoeren van boorvloeistoffen en niet uit de boortechniek zelf. Onlangs door het Environmental Protection Agency (de Amerikaanse milieudienst) vrijgegeven onderzoeksresultaten hebben dit argument nu ondermijnd.

Het rapport van het EPA duidt er niet op dat het boren zelf een bedreiging vormt voor het drinkwater, mits de techniek maar op de juiste manier wordt toegepast. Het bewijsmateriaal heeft betrekking op verontreinigd drinkwater in Wyoming.

De sector zal ongetwijfeld zijn best doen gaten te schieten in de conclusies van het EPA en deze zaak als een bijzonder geval af te schilderen. Het boren in Wyoming gebeurde bijvoorbeeld veel dichter onder de oppervlakte, in de buurt van waterbronnen. Het Canadese gasbedrijf Encana, eigenaar is van het veld, ontkent dat de verontreiniging te wijten is aan het breken van de rots-lagen. Maar de pr-schade is al een feit.

Wyoming legt de gevaren bloot van een verbrokkelde aanpak van het toezicht. Op dit moment is dat toezicht in handen van de afzonderlijke Amerikaanse staten. De sector wilde dit graag om te voorkomen dat uniforme regels van het EPA tot hogere kosten leiden. Maar een ernstig ongeluk in één van de betrokken staten zou de hele industrie schade kunnen berokkenen – net zoals dat is gebeurd door de ontploffing van een boorplatform van BP in de Golf van Mexico twee jaar geleden. De daaruit voortvloeiende olievervuiling heeft ervoor gezorgd dat er een jaar lang geen diepzeeboringen meer in dat gebied mochten worden verricht.

Zelfs als er sprake zou zijn van enige verontreiniging moeten de economische voordelen van ‘fracking’ veel groter zijn dan de eventuele kosten. Door deze techniek kunnen grote voorraden aardgas in de Verenigde Staten worden ontgonnen. Die winning zou genoeg moeten kunnen zijn om de komende eeuw in de vraag te voorzien.

Het zal moeilijker en kostbaarder worden hiervan te profiteren als het publieke verzet tegen deze gaswinningsmethode toeneemt. De hele industrie loopt gevaar als de regels in bepaalde staten te soepel zijn. Het aanvaarden van een meer gecentraliseerd toezicht via het EPA is de beste manier om dit te vermijden.

Christopher Swann

Vertaling Menno Grootveld

    • Christopher Swann