Rinnooy Kan afgewezen voor Raad van State

Het kabinet heeft Alexander Rinnooy Kan afgewezen voor de functie van vicepresident van de Raad van State. Rinnooy Kan, ‘slapend’ lid van D66 en voorzitter van de Sociaal Economische Raad, gold als geschikt kandidaat omdat hij als voorzitter van het overlegorgaan zijn ‘bovenpartijdigheid’ heeft laten zien. Rinnooy Kan wil zelf niet zeggen of hij heeft gesolliciteerd. Anderen vertellen dat hij een sollicitatiebrief heeft gestuurd en op gesprek is geweest bij minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD), die de benoeming leidt. Naar verwachting wordt Donner vrijdag door de ministerraad bij koning Beatrix voorgedragen als opvolger van Herman Tjeenk Willink. (NRC)