Politie gebruikt afluistersoftware

Het Korps Landelijke Politiediensten gebruikt software die op afstand wordt geïnstalleerd op de computer van verdachten. Daarmee wordt onder meer via toetsaanslagen vertrouwelijke communicatie gevolgd. Dat blijkt uit antwoorden van minister Opstelten (Justitie, VVD) op vragen van D66, GroenLinks en de SP. Verschillende prominente juristen, onder wie Buruma, nu lid van de Hoge Raad, en de Tilburgse hoogleraar Koops, waarschuwden eerder dat er voor deze maatregel geen wettelijke grondslag is. Alleen inlichtingendienst AIVD zou deze bevoegdheid hebben. Een computer hacken is volgens Koops vrij eenvoudig. „Het plaatsen van spionagesoftware kan door iedere agent op afstand gebeuren. Daar is de huidige wetgeving niet op berekend.” Half oktober ontstond ophef in Duitsland over inzet door de politie van zogenoemde ‘Bundestrojaner-software’. Die bleek meer te kunnen dan wettelijk toegestaan. Ook werd betwijfeld of het wel alleen verdachten zijn waarbij de politie meekijkt. De software komt onder andere op computers als een verdachte klikt op een door de politie verstuurde e-mail. De Duitse producent verklaarde dat het programma ook aan Nederland is geleverd. Dat lijkt nu aan het KLPD te zijn geweest. Opstelten noemt alleen de Unit Landelijke Interceptie van dit korps, die voor de hele politie werkt, als gebruiker. Volgens hem wordt de software slechts gebruikt na toestemming van de rechter en bij verdachten van misdrijven waar minstens vier jaar cel op staat. Functies die strijdig zijn met de wet zouden onklaar worden gemaakt.

Commentaar: pagina 2