Metropole Orkest krijgt van Rijk steun

Het Metropole Orkest krijgt financiële steun van het kabinet om te blijven voortbestaan. Dat heeft minister Van Bijsterveldt (CDA, OCW) gisteren toegezegd in de Tweede Kamer, nadat VVD, CDA, PvdA en SP daarop hadden aangedrongen. De SP diende een motie in waarin de minister werd gevraagd het orkest 11,5 miljoen euro te geven om in vier jaar de overgang te kunnen maken naar zelfstandigheid. Over de motie moet nog worden gestemd, maar de minister zei dat ze „niet op een miljoen zal kijken”.

Henk Schepers, orkestmanager van het Metropole, reageert verheugd: „Alle regeringspartijen waren wonderwel voor steun. Het bedrag in de motie van de SP is in lijn met ons eigen businessplan. We gaan met de minister in gesprek en het kan best zijn dat er nog aanvullende voorwaarden worden gesteld of dat het bedrag anders uitpakt, maar we zijn in elk geval verheugd dat de minister ons wil steunen.”

De Tweede Kamer vergaderde gisteren over de mediabegroting. In het oorspronkelijke plan van het kabinet moest het pop- en jazzorkest, dat nu nog deel uitmaakt van het Muziekcentrum van de Omroep, in een jaar onafhankelijk worden van subsidie uit de mediabegroting. Het kabinet wil in totaal 200 miljoen euro bezuinigen op de mediasubsidies.

Het Metropole Orkest voerde de afgelopen tijd campagne om het publiek en politici te overtuigen van de waarde van het orkest. Het maakte een protestnummer, Wereldwijd Orkest, dat enkele weken geleden nummer één werd in de Single Top-100.

Het orkest heeft een begroting van ongeveer 6 miljoen euro per jaar. De directie wil in vier jaar tijd 12,5 miljoen euro aan eigen inkomsten verdienen. „We gaan sponsors zoeken, hopen meer geld te halen uit ticketverkoop, zullen speciale arrangementen gaan aanbieden in de regio’s waar we populair zijn en hopen ook voor de omroep te kunnen blijven spelen”, aldus manager Schepers.