Klacht over voordracht Donner bij Ombudsman

Twee burgers die zijn afgewezen in de sollicitatieprocedure voor het vice-voorzitterschap van de Raad van State hebben een klacht ingediend bij De Nationale Ombudsman. De klagers, Niek Roos (64) en Lex de Koning (73), vinden dat het kabinet bij de procedure “niet integer en onzorgvuldig” handelde.

Ombudsman Alexander Brenninkmeijer zegt in een reactie:

“niet verbaasd te zijn over de klacht, gezien de wrevel die in brede kring leeft over de gevolgde procedure”.

Roos en De Koning hadden eerder gereageerd op de advertentie waarin belangstellenden werden opgeroepen te reflecteren. In hun sollicitatiebrieven hadden ze geprotesteerd tegen “het toneelstukje” dat in hun ogen werd opgevoerd. Ze verweten het kabinet een advertentie te hebben gezet terwijl minister Donner, lid van datzelfde kabinet, in de coulissen klaar stond om vicepresident Tjeenk Willink op te volgen.

“Door een eerbiedwaardig ambt als het vicepresidentschap te belasten met een fake procedure, wordt het aanzien van de Raad van State geschaad”, aldus de klagers.

Komende vrijdag maakt het kabinet bekend dat het minister Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) gaat voordragen voor de functie.

Ombudsman Brenninkmeijer wees in 2006 een klacht van een burger toe die zich buitengesloten had gevoeld bij een benoeming in de gezondheidszorg. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) had volgens de Ombudsman gehandeld “in strijd met het verbod op vooringenomenheid” bij de benoeming van zijn partijgenoot Frank de Grave.

    • Kees Versteegh