Canada trekt zich terug uit het Kyoto-protocol

Canada heeft zich gisteren, na de klimaattop in Durban, teruggetrokken uit het Kyoto-protocol. Volgens de Canadese minister van Milieu Peter Kent vormt het in 1997 gesloten internationale klimaatverdrag „een belemmering” voor de oplossing van het klimaatprobleem. Ook vreest de regering een boete die kan oplopen tot 10,3 miljard euro omdat het land niet aan zijn Kyoto-verplichtingen voldoet.

Eerder had Canada – net als Rusland en Japan – al aangekondigd geen nieuwe verplichtingen op zich te nemen als het Kyoto-protocol volgend jaar wordt verlengd. „Wij geloven dat de enige juiste weg een nieuw verdrag is met juridisch bindende verplichtingen voor alle grote uitstoters van broeikasgassen. Een verdrag dat ons als land in staat stelt om door te gaan met het creëren van banen en economische groei”, zei Kent. Hij wees erop dat de grootste vervuilers, China en buurland Verenigde Staten, niet meedoen.

Het Kyoto-protocol werd door Canada onder de vorige, liberale regering geratificeerd. De conservatieven hadden toen grote bezwaren. Zij stelden na hun verkiezingszege in 2006 dat de doelstellingen onhaalbaar waren, mede door de zwaar vervuilende oliewinning uit teerzand.

‘Kyoto’ verplicht Canada tot een emissiereductie in 2012 met 6 procent ten opzichte van het ijkjaar 1990. Volgens Kent zou Canada „radicale en onverantwoorde keuzes” moeten maken om daaraan te voldoen – alle auto’s van de straat halen bijvoorbeeld, of de complete landbouwsector sluiten en in heel Canada alle verwarmingen uitzetten.

Kent beloofde dat Canada doorgaat met de reductie van broeikasgassen. Op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 beloofde het land zijn uitstoot in 2020 met 20 procent te verminderen ten opzichte van 2006. Critici wijzen erop dat dat ten opzichte van het ijkjaar 1990 slechts 3 procent is. Volgens de laatste cijfers ligt de uitstoot van Canada nu 35 procent boven het niveau van 1990.