Akkoord

Nieuw-Shanghai, 13 december 2023. Op de Eurotop in Nieuw-Shanghai, de voormalige Europese hoofdstad Brussel, is gisteravond na een marathonvergadering van 42 uur alsnog een akkoord bereikt over de toekomst van de euro. Twee van de drie eurolanden stemden in met het akkoord – precies genoeg voor een meerderheid. Alleen Wallonië haakte op het laatste moment af.

In het akkoord – dat vooraf al het ‘nu-of-nooit-akkoord’ werd genoemd – zijn voor het eerst concrete afspraken gemaakt over de te nemen stappen in de richting van een mogelijk plan. Vastgelegd werd ondermeer dat de twee grootste economieën van Europa – Luxemburg en Letland – voornemens zijn maatregelen te treffen die binnen afzienbare tijd moeten leiden tot de formulering van een aantal doelstellingen. Tevens werd overeengekomen op korte termijn nadere invulling te geven aan de verscherping van de voorwaarden daarvan. De Letse premier en EU-voorzitter Valdis Dombrovskis sprak van een „historische doorbraak” in de onderhandelingen. „We zijn nu hard op weg naar een scenario.”

Oppositiepartijen reageerden diep teleurgesteld op het akkoord, maar zeiden de inhoud nog wel eerst te willen afwachten. Mocht deze te mager blijken, dan willen de partijen „binnen vier jaar” vervroegde verkiezingen uitschrijven. „Op een gegeven moment moet je zeggen: nu is het moment daar”, aldus de oppositieleider. „Of dat moment nu gekomen is, zullen we de komende weken zien.”

De Europese financiële markten reageerden in eerste instantie wisselend op het akkoord. Ze openden allebei een half procent hoger, maar gaandeweg de handelsdag gingen ze geleidelijk aan weer omlaag. Rond het middaguur beleefden de koersen even een opleving. Die winst werd aan het einde van de dag echter weer tenietgedaan. Volgens analisten was dat een duidelijk signaal dat het akkoord „met gemengde gevoelens” is onthaald.

Het akkoord zal nu eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie van Goldman Sachs. Wanneer de maatregelen geëffectueerd zullen worden, is nog niet bekend.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg