Onafhankelijk onderzoek: Kamer hinderde missie Uruzgan

De Kamer bespreekt de evaluatie in februari. De bedoeling hiervan is dat wordt bekeken hoe het bij volgende missies beter kan. Foto Novum

In de Afghaanse provincie Uruzgan had meer kunnen worden bereikt als de Tweede Kamer zich niet zo gedetailleerd met de missie had bemoeid. De Haagse werkelijkheid stond volgens onafhankelijke onderzoekers soms “mijlenver van de situatie in Uruzgan”.

Het angstvallig mijden van contact met omstreden krijgsheren heeft volgens experts, Instituut Clingendael en Cordaid contraproductief gewerkt, schrijft Trouw vanochtend. Zo moest gouverneur Jan Mohammed Khan (JMK) van de Kamer worden vervangen omdat hij als krijgsheer met de Talibaan had samengewerkt. Daarbij stond hij te boek als bruut en meedogenloos. De commandant van de snelwegpolitie, Matiullah Khan, moest om vergelijkbare redenen het veld ruimen.

VS draaiden Haags besluit direct terug

“Hoe vervelend en politiek incorrect ook, figuren als JMK en Matiullah Khan waren in Uruzgan nu eenmaal belangrijke machtsfactoren”, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Nederlandse militairen en diplomaten kregen in Uruzgan tegenwerking omdat belangrijke plaatselijke machthebbers werden genegeerd.

Toen Nederland vertrok, herstelden de Verenigde Staten direct het contact met Matiullah Khan. JMK werd in juli vermoord. De Tweede Kamer praat vandaag met onder meer het leger, ministeries en non-gouvernementele organisaties (ngo). Het gaat om een eindevaluatie van het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vandaag nieuwe evaluatie in Kamer

In de in september naar buiten gebrachte evaluatie wijzen de ministeries erop dat de veiligheid in Uruzgan is verbeterd, leger en politie beter zijn getraind en dat de economische ontwikkeling op gang komt. Daarbij hebben meer mensen toegang tot zorg en onderwijs. Wel waarschuwt de evaluatie dat de vooruitgang verloren kan gaan. Nederland heeft er in vier jaar niet voor kunnen zorgen dat de Afghaanse bevolking zelfstandig verder kon.