Kraakhelder

Human Rights Watch riep deze week Jemen op de minimumleeftijd voor het huwelijk te verhogen tot 18 jaar. Meisjes van 8 jaar worden in Jemen uitgehuwelijkt, aldus een rapport van deze mensenrechtenorganisatie. Dat is gevaarlijk voor hun gezondheid en ondermijnt hun welzijn in de toekomst.

Door de komst van de omstreden imam Mohamed al-Maghraoui – die in Den Haag wil gaan spreken in de As Soennahmoskee – is in Nederland nu ook verontwaardiging ontstaan over het thema kinderhuwelijken en seks met zeer jonge meisjes. De imam toont zich een vurig voorstander van het uithuwelijken van negenjarige meisjes. Hij baseert zich daarbij op het heilige voorbeeld van de Profeet Mohammed, dat neergelegd is in de zogeheten sunna. De Profeet zou zelf getrouwd zijn geweest met Aisja, die volgens sommige overleveringen een negenjarige meisje zou zijn geweest.

Gelukkig kwam er protest uit moslimhoek naar aanleiding van de aangekondigde komst van Al-Maghraoui. De kamerleden Tofik Dibi en Khadija Arib toonden zich felle tegenstanders van de verachtelijke ideeën van de imam. Maar ook uit de meeste digitale reacties van moslims bleek protest en afkeer.

Nagenoeg alle Nederlandse moslims geloven niet dat meisjes zo jong uitgehuwelijkt mogen worden of gemeenschap mogen hebben. Integendeel. Ook de praktijk van deze moslims ondersteunt dit. Zo bezien geloven de meeste moslims in de mensenrechten van deze meisjes. Anders gezegd: ze stellen mensenrechten boven de goddelijke wet, de heilige traditie én het voorbeeld van de heilige Profeet, de sunna, dat eveneens als een heilige bron wordt beschouwd.

Een prachtige ontwikkeling! Het laat zien dat de ideeën van de meeste moslims over seksuele instemming allang los zijn geraakt van heilige tradities, als ze die al volgden trouwens. Want de meeste moslims zijn niet getrouwd met piepjonge meisjes, maar met volwassen leeftijdsgenoten. De ideeën van de meeste moslims neigen in de richting van meer humaniteit, ook al is dit contrair aan de sunna van de Profeet inzake zijn kinderechtgenote Aisja.

Tofik Dibi ziet de komst van de imam, die hoogstwaarschijnlijk niet tegengehouden kan worden om naar Nederland te komen, als een uitgekiende gelegenheid voor vrijzinnige moslims om de macht van dit soort imams te doorbreken. Ik zou daaraan willen toevoegen: de komst van de imam is een uitgekiende gelegenheid om expliciet en kraakhelder te uiten dat mensenrechten ook voor moslims boven de goddelijke wetten en door god gesanctioneerde tradities en heilige voorbeelden gaan.

    • Naema Tahir