Italië slijt met gemak staatspapier maar rente loopt desondanks op

Italië is vandaag eenvoudig van zijn staatspapier afgekomen, waardoor het land goedkoper kan lenen en de druk op de euro iets afneemt. Wel steeg de rente naar 6,7 procent. Ook de Spaanse rente steeg fors.

Met de veiling van staatsobligaties haalde Italië 7 miljard euro op tegen een rente van 5,9 procent. Dat is ruim een procentpunt onder het niveau van 7 procent, dat Italië vorige maand moest betalen. De daling van de korte rente is een gevolg van een pakket maatregelen van 30 miljard euro dat de Italiaanse regering onder leiding van Mario Monti onlangs doorvoerde.

De hoge rente zorgt ervoor dat Italië steeds meer kwijt is aan het afbetalen van zijn schulden aan houders van de schuldenpapieren. Als de hoge rentestand voor lange tijd aanhoudt wordt de schuldenlast voor Italië onhoudbaar en onbetaalbaar.

De Nederlandse Staat heeft vandaag 2,6 miljard opgehaald met de plaatsing van twee korte leningen, maakt het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financien bekend. Een veiling van schatkistpapier met een looptijd van 3,5 maanden leverde 1,1 miljard op. Een veiling van een 6,5-maandslening bracht 1,5 miljard op. Op de eerste lening was het rendement 0,007 procent negatief en op de tweede lening 0,009 procent positief.

    • Marije Willems