Het Nieuwe Leren leert je te weinig

Dat blijkt uit een onderzoek van dagblad Trouw naar de resultaten op middelbare scholen.

Op de middelbare scholen waar vernieuwend onderwijs wordt gegeven, zijn de prestaties van leerlingen slechter dan bij leerlingen van andere scholen. Trouw keek naar acht scholen die experimenteren met het zogeheten Nieuwe Leren. Zo noemen de scholen het niet meer, maar de insteek blijft: leerlingen aanmoedigen tot het volgen van hun eigen nieuwsgierigheid en zelf uitvinden hoe ze de stof eigen kunnen maken.

Van de acht onderzochte scholen hebben de meeste een havo- en een vwo-afdeling en vaak ook de theoretische leerweg van het vmbo. Samen hebben ze zestien afdelingen. Daarvan krijgen er slechts drie een voldoende van de onderzoekers: een zes. Alle andere afdelingen behalen een vijf of lager. Het percentage leerlingen dat op deze scholen slaagt voor het examen wijkt weinig af van het gemiddelde, maar de cijfers waarmee ze slagen wel. (NRC)