Groninger Museum bezuinigt stevig

Kees van Twist (58) is geen algemeen directeur meer van het Groninger Museum. Oud-Gasuniedirecteur George Verberg, die vorige maand werd aangesteld als zakelijk directeur naast Van Twist, heeft de algemene leiding overgenomen. Hiertoe hebben hij en Van Twist onderling en in overleg met de raad van toezicht besloten. Van Twist blijft aan als artistiek directeur.

Het Groninger Museum kampt met grote tekorten. Verberg moet financieel orde op zaken stellen en blijft tot februari aan. Of Van Twist daarna weer algemeen directeur wordt is onduidelijk. Hij is sinds 1999 directeur.

Bij het museum verdwijnen 7 van de 47 fte’s. Het gaat hierbij om 15 tot 18 medewerkers. Volgens Verberg betreft het gedwongen ontslagen op alle niveaus, van beveiliging tot administratie. Hij spreekt van een „pijnlijke en stevige” ingreep. „We hebben zaken doorgerekend, maar met de huidige bezetting en de financiële lasten komen we niet in de zwarte cijfers. We moeten afslanken als we bij de gemeente nog op enige financiële assistentie willen rekenen. Ze willen hun geld niet in een bodemloze put storten en dat zou het worden als we deze sanering niet uitvoeren.” Tevens worden twee geplande en relatief dure exposities geschrapt: een over het Canadese expressionisme en een over het Amerikaanse landschap. De transport- en verzekeringskosten van de kunstwerken zijn te hoog, aldus Verberg. „We moeten sprankelende en opvallende tentoonstellingen maken die minder kosten.”

Het Groninger Museum kampt met een tekort van 1,2 miljoen, waaronder achterstallige huur en een structureel tekort op de exploitatie. Behalve de reorganisatie zoekt Verberg hulp bij onder meer sponsoren en fondsen.

    • Karin de Mik