Correcties en aanvullingen

Leine & Roebana

In het artikel Geen arm of been lijkt bij Collins te passen (8 december, pagina 20) staat dat Leine & Roebana zich hebben teruggetrokken uit een samenwerkingsoverleg met Dansgroep Amsterdam. Dit is niet juist. Het overleg tussen (meerdere) Amsterdamse groepen is nog gaande. Men beraadt zich op de juiste strategie voor samenwerking.

Kaartje busvervoer

In de legenda van de kaart bij het verhaal De laatste slag om het busvervoer, van zaterdag 10 december (bijlage Economie, pagina 6) zijn per abuis de RET en Qbuzz verwisseld.