Cameron: Groot-Brittannië blijft gecommiteerd aan EU

Caption: In this video image from the Parliamentary Recording Unit, Britain's Prime Minister David Cameron speaks in the House of Commons, London, Monday Dec. 12, 2011. David Cameron was the only leader among the 27 members of the European Union to refuse to support a plan last week which would see nations submit their budgets for central review and limit the deficits they can run. (AP Photo) NO ARCHIVE David Camero verdedigt in het Britse Lagerhuis zijn beslissing om niet deel te nemen aan het nieuwe EU-verdrag. Foto AP

In een onrustig Lagerhuis verdedigt David Cameron zijn besluit om een veto te gebruiken tijdens de EU-top vorige week.

Vorige week vrijdag besloot Groot-Brittannië niet in te stemmen met een nieuw verdrag om onder andere strengere begrotingsregels vast te leggen voor EU-landen. Volgens Cameron ging hij vrijdag naar de top in Brussel in het belang van zijn land, hij maakt daarom ook geen “excuses” voor het feit dat hij daar vroeg om bepaalde garanties die de belangen van de Britse zakenwereld zouden behartigen. Omdat hij deze niet kreeg weigerde hij deel te nemen aan het nieuwe verdrag.

Cameron benadrukte in Londen het feit dat Groot-Brittannië een “volledig lid” is en blijft van de Europese Unie omdat dit “vitaal is” voor de Britse belangen. Ook zei hij tegenover het parlement dat hij hoopt dat het nieuwe verdrag “werkt” en “constructief blijft kijken” naar nieuwe voorstellen die Groot-Brittannië hierbij betrekken.

In het Lagerhuis kreeg Cameron forse kritiek van Labour-oppositieleider David Milliband die zich afvroeg of Groot-Brittannië met het veto van Cameron “een belangrijke stem” heeft verloren binnen de EU. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, vroeg de premier om duidelijkheid en om aan te wijzen welke passages in het nieuwe verdrag schadelijk waren dat er niet mee ingestemd kon worden.

Gisteren liet de Britse vice-premier Nick Clegg al weten “zeer teleurgesteld” te zijn over de beslissingen die Cameron vrijdag maakte in Brussel. Hij vreest Cameron met zijn veto Groot-Brittannië dreigt te isoleren van Europa. Volgens onze correspondent Titia Ketelaar krijgt Cameron veel steun voor zijn beslissing, maar niet van zijn coalitiegenoten, zo schrijft zij vandaag in NRC Handelsblad. Ketelaar:

“In nog fellere bewoordingen dan vrijdag waarschuwde vicepremier Nick Clegg gisteren voor een Brits isolement. De uitkomst van de top is volgens oud-europarlementariër Clegg “slecht voor het Verenigd Koninkrijk”. Door buiten de EU te staan dreigt het Verenigd Koninkrijk “een dwerg in de wereld” te worden, wiens mening voor Washington „irrelevant” zal zijn. Het is forse kritiek, en een nieuwe verkenning van de grenzen van de irritatie binnen het voor de Britten onwennige verschijnsel dat coalitieregering heet. Cameron opereert niet als een consensuspremier, die de geledingen binnen zijn regering tevreden wil houden. Hij maakt de coalitiepartner ongelukkig, maar stelt de meeste Conservatieven tevreden.”

Volgens Ketelaar, die het debat volgt, was het opmerkelijk dat Clegg vanmiddag niet aanwezig is in het Lagerhuis. Ketelaar:

“Opmerkelijke aan debat is tot nu toe vooral de afwezigheid van vicepremier Nick Clegg. Die zit normaal naast premier Cameron in de bankjes, maar besloot vandaag niet te komen omdat hij niet voor afleiding wilde zorgen. Dat is niet gelukt: de Labour-oppositie verwees meerdere malen naar Clegg en naar diens uitspraken gisteren over Britse isolatie.”

De Britse premier was vrijdag de enige Europese leider die het nieuwe verdrag, dat bedoeld is voor een betere bestrijding van de schuldencrisis, pertinent weigerde te ondertekenen. Hierdoor raakt Groot-Brittannië mogelijk geïsoleerd binnen Europa, omdat alle eurolanden en de meeste van hun buurlanden meteen instemden met de opstelling van het nieuwe document. Cameron is echter bang dat een nieuw verdrag het bestaande EU-verdrag waar zijn land deel uitmaakt overlapt, waardoor het niet duidelijk is welke instanties gereguleerd zullen worden door de Europese Unie of juist de eurozone. Cameron vindt het onwenselijk dat alle 27 EU-landen geregeerd worden door de eurozone.

Volgens Ketelaar is het de vraag of Cameron doorzet met zijn verzet tegen het verdrag. Ketelaar:

“Vraag is of en hoe de premier doorzet. De meest eurosceptische Lagerhuisleden eisen een referendum over het Britse lidmaatschap. Dat is de Britten sinds 1975, toen het eerste en laatste referendum over de EU werd gehouden, meerdere malen beloofd. Andere Lagerhuisleden, niet alleen van Conservatieve zijde, willen dat hij bevoegdheden terughaalt uit Brussel. Beide opties leiden zeker tot een breuk met de Liberaal-Democraten – wat Cameron zich nog niet kan veroorloven. De Tories zouden nieuwe verkiezingen niet winnen, blijkt uit peilingen. Waarschijnlijker is dat de premier volhardt. Hij vindt dat de Europese instellingen niet zo maar door de europluslanden gebruikt mogen worden zonder toestemming van álle 27 lidstaten. Op die manier wil hij invloed houden.”

Volg de ontwikkelingen in het Britse parlement op het liveblog van de BBC en The Guardian.

    • Hans Klis