Benoeming Van Gaal bij Ajax opgeschort

De voorgenomen benoeming van Louis van Gaal tot algemeen directeur van Ajax is opgeschort. De rechtbank in Haarlem oordeelde vandaag dat de aandeelhouders van Ajax NV eerst de mogelijkheid moeten krijgen zich uit te spreken over de vraag of zij vertrouwen hebben in de huidige raad van commissarissen. Als zij dat niet hebben, gaat de aanstelling van Van Gaal niet door.

De raad van commissarissen besloot vorige maand, buiten mede commissaris Johan Cruijff om, een nieuwe directie voor te dragen. Dit leidde tot een crisis bij de Amsterdamse club. Volgens de rechter zijn de tijdelijke benoemingen van de directeuren Martin Sturkenboom en Danny Blind rechtmatig, maar moet ook de definitieve aanstelling van Sturkenboom worden opgeschort.

Vier commissarissen van Ajax, Steven ten Have, Paul Römer, Marjan Olfers en Edgar Davids, besloten op 16 november Van Gaal (per 1 juli 2012), Sturkenboom en Blind te benoemen. Deze besluiten werden in een kort geding aangevochten door Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax.

De rechter is van oordeel dat de algemene vergadering van aandeelhouders „als het hoogste orgaan van Ajax” moet kunnen kiezen tussen de lijn-Cruijff of de lijn-Van Gaal. De twee Ajax-iconen hebben een slechte relatie en verschillen bovendien van mening hoe voetballers moeten worden opgeleid.

Het is volgens de rechter „niet tegen het belang van Ajax” dat de aandeelhouders zich, via de vertrouwensvraag, uitspreken over de raad van commissarissen en over het conflict. Daar is volgens de rechter voldoende tijd voor, aangezien Van Gaal en Sturkenboom pas op 1 juli aantreden.

Hoewel de vergadering van 16 november zonder de aanwezigheid van Cruijff niet rechtsgeldig was, hadden de benoemingen volgens de rechter „theoretisch gezien” teruggedraaid kunnen worden op de commissarissenvergadering van 25 november. Cruijff was bij beide vergaderingen niet aanwezig.

De ledenraad, tot op heden de vertegenwoordiging van de vereniging Ajax, heeft vorige maand het vertrouwen opgezegd in de huidige raad van commissarissen, inclusief het lid Cruijff. De vereniging bezit 73 procent van de aandelen.

Cruijff, aanwezig bij de uitspraak, sprak na afloop opgetogen van „een ideale uitkomst”.