Zuivelindustrie versterkt kenniseconomie

Op de Opiniepagina van 6 december brengt Karin Soeters – directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren– een onderzoek over melk in diskrediet. Volgens haar heeft Wageningen University & Research centre de uitkomsten van het onderzoek verdraaid om de zuivelindustrie te vriend te houden. Ze vergeet te melden dat de wetenschappelijke publicatie van het onderzoek zelf niet ter discussie is gesteld door mede-auteur Walter Willett, maar dat het de berichtgeving van Wageningen over het onderzoek betrof. Bovendien is hij teruggekomen op zijn eis tot intrekking van deze berichtgeving. Uit het onderzoek kwam naar voren dat consumptie van melk goed lijkt te zijn tegen hart- en vaatziekten. Niet voor niets bevelen gezondheidsinstanties overal ter wereld twee grote of drie kleinere glazen melk per dag aan, omdat melk een gezonde en duurzame bron is van vele essentiële voedingsstoffen.

Soeters meldt niet dat de Reclame Code Commissie recentelijk tot het oordeel kwam dat de zuivelindustrie geen enkele bemoeienis heeft gehad met de presentatie van de uitkomsten van het betreffende onderzoek. De Nederlandse Zuivel Organisatie financiert wetenschappelijk onderzoek over melk omdat ze de kennis over zuivel wil vergroten. De NZO gaat niet over de uitkomsten; deze worden gepubliceerd in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Daar heeft niet alleen het bedrijfsleven baat bij, maar ook consumenten en de wetenschap zelf. Dat heet versterking van de kenniseconomie.

Tjeerd de Groot

Directeur Nederlandse Zuivel Organisatie

    • Directeur Nederlandse Zuivel Organisatie
    • Tjeerd de Groot