Waar blijft het moslimprotest over de slacht?

De discussie over de rituele slacht beperkt zich helaas tot een kleine groep moslims die het voortouw neemt en de moslimgemeenschap probeert te mobiliseren. De doorsneemoslim wordt er weliswaar door geraakt, maar verbindt er geen politieke actie aan. Als er wordt geprotesteerd, dan beperkt het zich tot discussie binnenskamers. Een onbegrijpelijke zaak als je je realiseert hoe belangrijk deze slacht voor ons geloof is.

Public relations is nog steeds een van de zwakste punten van de moslimgemeenschap. Zij kruipt te veel in haar schulp en manifesteert zich niet als het nodig is. Juist bij de discussie over de rituele slacht zou de moslimgemeenschap zich moeten manifesteren. Het gaat hier immers om een voor onze geloofsbeleving essentieel ritueel waaraan seculiere pressiegroepen niet mogen tornen. Dat kan alleen worden voorkomen door samen sterk te staan en actie te ondernemen. Als we dat niet doen, wordt er in de toekomst ongetwijfeld nog aan andere voor ons geloof belangrijke rituelen getornd

Ibrahim Wijbenga

Woordvoerder Contactorgaan Moslims en Overheid inzake het halal-dossier

    • Ibrahim Wijbenga
    • Woordvoerder Contactorgaan Moslims
    • Overheid Inzake het Halal-Dossier