Spaanse bankwezen zal lijden

Spanje wil dat zijn banken voor hun zonden opdraaien – letterlijk. Banco Sabadell neemt de noodlijdende kredietverstrekker CAM uit handen van de staat, en het door de Spaanse bankensector gesteunde depositogarantiefonds moet de helpende hand bieden met een grote kapitaalinjectie. Zulke deals minimaliseren de kosten voor de belastingbetaler, maar zijn niet gratis voor de staat en zullen de problemen van de sector niet oplossen.

De redding van CAM is niet goedkoop. Sabadell zal de spaarbank in de armen sluiten na een kapitaalinjectie van 5,25 miljard euro van het depositogarantiefonds (FGD). Dat fonds is gevuld met 6,6 miljard en heeft ook nog eens beloofd tien jaar lang garant te staan voor 80 procent van de verliezen op de beleggingen van CAM ter waarde van 24,6 miljard euro. Een accountant heeft de potentiële verliezen ingeschat op 5,5 miljard euro, waarvan al 3,9 miljard euro opzij is gezet door CAM.

Het voordeel van dit plan is dat de redding van CAM geen invloed zal hebben op het Spaanse begrotingstekort van dit jaar, op een moment dat het al waarschijnlijk is dat de regering de doelstelling van maximaal 6 procent van het bruto binnenlands product niet zal halen. Maar het Spaanse noodfonds voor de banken, de FROB, zal de financiering van CAM nog steeds moeten garanderen. Bovendien zal de redding van CAM de middelen van de FGD uitputten, die zijn bedoeld om de deposito's te waarborgen en de potentiële verliezen op de steunoperaties voor banken in verleden en toekomst te compenseren.

Geen wonder dat de regering onlangs de Spaanse banken heeft opgeroepen hun bijdragen aan de FGD te verhogen. Die zouden kunnen oplopen tot 2,5 miljard euro per jaar, aldus schattingen van Cheuvreux. Maar dit is lang niet genoeg om toekomstige verliezen in het systeem te dekken, vooral niet als de nieuwe regering ervoor kiest een ‘slechte bank’ in te richten voor alle noodlijdende vastgoedbezittingen van 176 miljard euro.

De FGD zal dus om nóg meer steun van de sector moeten vragen, of met behulp van een staatsgarantie meer geld op de kapitaalmarkt moeten lenen. Deze extra last voor de bankensector zal de kredietcrisis in Spanje niet helpen verlichten. In het verleden werd de helft van het kapitaal van de FGD ter beschikking gesteld door de staat. De volgende prioriteit van de Spaanse regering moet een definitieve sanering van de bankensector zijn.

Fiona Maharg-Bravo

Vertaling Menno Grootveld

    • Fiona Maharg-Bravo