Slechtere cijfers op vernieuwende scholen

Op de scholen waar leerlingen vernieuwend onderwijs krijgen, zijn de cijfers een stuk slechter. Dat concludeert Trouw vandaag.
Op de scholen waar leerlingen vernieuwend onderwijs krijgen, zijn de cijfers een stuk slechter. Dat concludeert Trouw vandaag. Foto sxc.hu

Op de middelbare scholen waar vernieuwend onderwijs wordt gegeven zijn de prestaties van leerlingen stukken slechter dan bij leerlingen van andere scholen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar schoolprestaties van Trouw.

Voor het onderzoek keek de krant naar acht scholen die experimenteren met het zogeheten Nieuwe Leren. Zo noemen de scholen het niet meer, maar de insteek blijft min of meer gelijk: de leerlingen wordt aangemoedigd hun eigen nieuwsgierigheid te volgen en zelf uit te vinden hoe ze de stof eigen kunnen maken.

Van de acht onderzochte scholen hebben de meeste een havo- en een vwo-afdeling en vaak ook de theoretische leerweg van het vmbo. Samen hebben ze zestien afdelingen. Daarvan krijgen er slechts drie een voldoende van de onderzoekers: een zes. Alle andere afdelingen behalen een vijf of lager.

Het percentage leerlingen dat op deze scholen slaagt voor het examen wijkt door de bank genomen weinig af van het gemiddelde, maar de cijfers waarmee ze slagen wel.

    • Peter Zantingh