Lezersoproep

Had u de afgelopen jaren te weinig, te veel of genoeg geld ter beschikking? Stuur uw antwoord in een artikel van maximaal 400 woorden uiterlijk donderdag 15 december naar opinie@nrc.nl of naar Opinie, Postbus 8987, 3009 TH, Rotterdam.

U kunt met voorbeelden uit uw bestaan vertellen wat u genoeg vindt. Wat is onmisbaar, wat overbodig? Kunt u meedoen als uw kennissen naar een restaurant gaan?