Kroatië in 2013 bij EU, Servië moet wachten

Kroatië zal in juli 2013 de 28ste lidstaat van de Europese Unie worden, nu het Balkanland gisteren op de Europese top in Brussel het toetredingsverdrag heeft getekend. De staatshoofden en regeringsleiders van de Unie wilden er nog niet mee instemmen om aan buurland Servië de status van kandidaat-lid toe te kennen.

De landen van de EU hopen dat het Kroatische lidmaatschap andere landen op de Balkan ervan zal overtuigen dat het zin heeft om democratische en economische hervormingen door te voeren, zoals Kroatië de afgelopen jaren heeft gedaan.

„Het succes van Kroatië bewijst dat het EU-lidmaatschap haalbaar is met hard werk, volharding , politieke moed en vastberadenheid”, zei voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. „Kroatië is een pionier, die laat zien dat de toekomst van de hele westelijke Balkan in de Europese Unie ligt. De Unie blijft vasthouden aan dat perspectief.”

Veel landen in de regio worstelen nog met de nasleep van de oorlogen in de jaren negentig van de vorige eeuw. Zo moet Servië van EU beter laten zien dat het werk maakt van verbetering van de betrekkingen met Kosovo, dat vroeger deel uitmaakte van Servië.

Mogelijk krijgt Belgrado in maart wél de begeerde status van kandidaat-lid, waarna de onderhandelingen over toetreding kunnen beginnen. (Reuters)