Kort economie

SNS Reaal moet toch balans gaan versterken

Rotterdam. Bank en verzekeraar SNS Reaal (7.000 werknemers, balanstotaal 131 miljard euro) heeft bij nader inzien toch een kapitaaltekort dat gedicht moet worden. Uit de stress test van eind oktober door de nieuwe Europese banktoezichthouder EBA bleek dat alle Nederlandse banken over voldoende buffervermogen beschikten, ook bij de aangescherpte eis van 9 procent kernkapitaal op het balanstotaal. Maar bij uitwerking van die „voorlopige inzichten” blijkt SNS alsnog zijn kapitaal te moeten versterken met 159 miljoen euro – een gat van 0,12 procent. Het is het gevolg van een andere definitie. De financiële instelling heeft tot juli 2012 de tijd om dit te regelen. SNS Reaal zal hiertoe een stappenplan bij De Nederlandsche Bank indienen. (NRC)

Kabinet voert aparte belasting banken in

Den Haag. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om een bankbelasting in te voeren. Bedoeling is om belasting te gaan heffen over de schulden van banken. Wie meer schulden heeft moet meer belasting betalen. Om banken te stimuleren zich zo langlopend mogelijk te financieren, is het voorstel om het tarief op kortlopende schuld op 0,022 procent te zetten en dat voor langlopende schuld op de helft daarvan. Het kabinet wil daarnaast te hoge beloningen ontmoedigen. Van banken die zich niet aan de gedragscode houden dat de variabele beloning van een bestuurder niet meer mag bedragen dan 100 procent van de vaste beloning, zal de belasting met 5 procent verhoogd worden. Streven is de heffing medio volgend jaar in te voeren. (NRC)