Koehandel auteurschap

Bij een „fundamentele schoonmaak” in het wetenschappelijk stelsel (Opinie & Debat, 3 december) moet de ‘kleine criminaliteit’ niet vergeten worden. Het niet citeren van artikelen die een eigen vinding minder uniek maken om de kans op publicatie te vergroten, is meer dan incorrect. Het kunstmatig opvoeren van de citatiefrequentie is evenmin acceptabel. Daartoe worden soms afspraken gemaakt, ‘citeer jij mij, dan citeer ik jou’. De koehandel in auteurschappen verdient bovenal de aandacht. Behalve de eerste wordt vooral ook de laatste positie daarbij belangrijk gevonden. Wie vooraan staat heeft gewoonlijk wel iets wezenlijks bijgedragen, maar bij de achterste naam is dat niet altijd het geval. Soms staat daar alleen de formeel verantwoordelijke universitair hoofddocent of professor die het lastig zou vinden als hem/haar vragen over de publicatie zouden worden gesteld. Een positie als auteur is vaak ook een ruilobject of cadeautje geworden: ‘voor wat hoort wat’.

De manier waarop de waarde van hun ‘product’ tegenwoordig wordt gemeten, roept niet het beste in wetenschappers boven. Selectie resulteert in adaptatie, dat heeft Darwin al goed duidelijk gemaakt.

Edi Gittenberger

Prof (em.) systematische dierkunde, Universiteit Leiden

    • Universiteit Leiden
    • Prof Systematische Dierkunde
    • Edi Gittenberger