Kerstmarkt

Voor mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood zijn Kerstmis en Nieuwjaar geen reden voor bijzondere vreugde. De commissie ‘Lezers van NRC Handelsblad’ honoreert jaarlijks aanvragen van instanties die zich de praktische behoeften van gehandicapten, daklozen, drugsverslaafden, jeugdprostituees of vluchtelingen aantrekken. Ze financiert activiteiten, maakt investeringen mogelijk en ondersteunt vrijwilligers financieel.

Ook nu doet het Fonds, opgericht in 1928, weer een beroep op de lezer om deze groepen financieel te steunen, juist nu aan alle kanten moet worden bezuinigd. Ieder jaar krijgt het fonds uit giften ongeveer vijfentachtigduizend euro. Het geld wordt altijd verstrekt door tussenkomst van plaatselijke hulporganisaties. Het fonds maakt geen kosten en besteedt de jaarlijkse opbrengst vrijwel volledig.

U kunt uw gift overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsbladlezers in Amsterdam. Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk.

De leden van de commissie zijn mevr. T. Faber-de Heer, oud-hoofd afdeling voorlichting van het ministerie van Justitie; mevr. M.L. Tiesinga, toezichthouder civiel-militaire zorg aan veteranen; mevr. M.H.H. van Haaren, ex-gedeputeerde van de provincie Gelderland; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog te Rosmalen; mr. E.O. Spier, notaris te Amsterdam; H. Vis, oud-stafmedewerker Dagbladunie; H. Nijenhuis, uitgever NRC Handelsblad; P. Vandermeersch, hoofdredacteur NRC Handelsblad.

Voor meer informatie: nrc.nl/lezersfonds