Het wordt nu écht strenger, op Inholland

Inholland gaat het allemaal anders doen. Na het debacle als ‘ondernemende’ hogeschool, wendt Doekle Terpstra, collegevoorzitter, de steven. Onderwijs wordt de focus. Kennis verwerven. En interne controle.

Het is afgelopen met het „machogedrag” van de hogeschool Inholland. De onderwijsinstelling die zich jarenlang manifesteerde als een op groei gericht commercieel bedrijf, wil niet langer over de concurrentie heenwalsen, maar gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden. „En als dat betekent dat er op een gebouw geen bordje komt te hangen met de naam Inholland, dan is dat geen probleem”, zegt collegevoorzitter Doekle Terpstra.

Terpstra, die een jaar geleden begon met puinruimen bij de geplaagde hogeschool, presenteerde gisteren zijn langetermijnvisie voor Inholland. „We willen een fundamentele breuk met het verleden. Niet alleen in de wijze waarop we bestuurlijk opereren, maar ook op het gebied van het onderwijs.”

Moet Inholland de beste hogeschool van Nederland worden?

„Nou, ik zou het onverstandig vinden om dat te zeggen na wat er de afgelopen jaren allemaal is voorgevallen. Ons past bescheidenheid. Maar de cultuur wordt helemaal anders. Alles zal in de toekomst draaien om het onderwijs en de docententeams. In de reorganisatie die we nu doormaken, is het onderwijs ook het uitgangspunt. Dat betekent dat er beduidend meer ondersteunend dan onderwijzend personeel moet vertrekken.”

U wilt de docent centraal stellen. Maar in het verleden hebben docenten van Inholland wel ten onrechte diploma’s uitgedeeld. Hoe voorkomt u dat in de toekomst?

„Wij gaan een interne onderwijscontroledienst instellen. Net zoals accountants in alle boeken snuffelen om te kijken of het met de financiën in orde is, zo zal deze dienst gaan controleren of het onderwijs deugt. Zij kunnen overal in laatjes kijken om te zien of de tentamens die zijn afgenomen van voldoende niveau zijn. Wij zijn de eerste onderwijsinstelling met zo’n controledienst.”

In uw plan staat dat de student „niet langer de regisseur van zijn studieloopbaan” is en meer studiepunten moet gaan halen. Het wordt strenger dus?

„Ja, we willen de student meer uitdagen. Daar hoort bij dat vooral in de propedeuse het vergaren van kennis belangijker wordt. Studiepunten in het eerste jaar kunnen vooral worden verdiend met het halen van kennisvakken. Vaardigheden zijn natuurlijk ook belangrijk voor een beroepsopleiding, maar de focus ligt in het begin van de studie op kennis. Daarnaast wordt het bindend studieadvies na het eerste jaar strenger. Een student moet vijftig van de zestig haalbare studiepunten halen.”

Gaat u zelf uitvoering geven aan deze plannen?

„Nee, hoe jammer ik dat ook vind. Ik zou deze klus een jaar doen. Onlangs heb ik er zes maanden aan vastgeplakt, maar daarna is het afgelopen. Inholland heeft behoefte aan geloofwaardige bestuurders en het zou niet geloofwaardig zijn als ik nog langer zou blijven, nu ik mijn vertrek heb aangekondigd. Ik wil geen Heintje Davids worden.”

    • Bart Funnekotter