Groene auto (2)

In het artikel wordt een aantal bezwaren opgenoemd van de elektrische auto, zoals de lange wachttijden bij de oplaadpunten en de dure infrastructuur. Deze bezwaren zijn bij grootschalige invoer van de elektroauto dermate groot, dat deze grootschalige invoer niet erg realistisch is. Daarom wil ik wijzen op een goed alternatief voor de oplaadpunten, waarmee in Duitsland al succesvolle experimenten zijn gedaan: het systeem van de verwisselbare accu. Hierbij kan op tankstations een lege accu voor een volle worden ingeruild, net zo snel als benzine tanken.

M.N. Roegholt

Leiden

    • M.N. Roegholt Leiden