Ben ik zo’n bitch?

Het artikel over de doktersassistente suggereert dat mijn taak als assistente vooral bestaat uit het buiten de deur houden van patiënten. Zij zouden niet de zorg krijgen die ze wensen. Ik nodig mevrouw Bensing graag uit om een kijkje te nemen in onze huisartsenpraktijk en zich daarna een oordeel te vormen over dit onderwerp. Wij hebben samen met de artsen een heel andere ervaring. Wij nemen onze patiënten serieus en onze praktijk is laagdrempelig. Als wij aan patiënten de reden van het bezoek vragen heeft dit als doel om de urgentie goed in te schatten, de dokter beter voor te bereiden en te weten hoeveel tijd we moeten inplannen. Onze patiënten zijn hiervan op de hoogte. Als men de reden liever niet wil vertellen wordt dit altijd gerespecteerd. Patiënten kunnen bovendien dagelijks direct contact hebben met een huisarts.

Marion Arts, doktersassistente

Eindhoven

    • Marion Arts