Universiteit: minstens 12 uur college per week

Studenten moeten vanaf het collegejaar 2012/13 in hun propedeusejaar minstens twaalf uur per week college krijgen. En ze kunnen in het tweede of derde jaar met een bindend studieadvies van de opleiding worden gestuurd als ze niet goed genoeg presteren.

Dat staat in een akkoord dat de veertien Nederlandse universiteiten vandaag hebben ondertekend met staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD). De overeenkomst moet leiden tot beter wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en een sterkere profilering tussen universiteiten onderling. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar dat oploopt tot 160 miljoen euro in 2016.

De overeenkomst tussen de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en Zijlstra moet nog worden uitgewerkt. De komende maanden maken de universiteiten en het ministerie afspraken over welke doelen ze concreet willen halen. Uiterlijk 1 juli 2012 moeten zij een contract hebben ondertekend. Als de universiteiten hun afspraken niet nakomen, ontvangen ze het extra geld niet meer.

In het vandaag getekende akkoord zeggen universiteiten toe dat meer mensen op tijd afstuderen en dat zij meer college zullen geven. Daarnaast beloven ze dat het percentage studenten dat speciale excellentieprogramma’s volgt, in 2015 zal zijn gestegen van 3,5 naar 7.

Universiteiten moeten komend voorjaar duidelijk maken met welke opleidingen zij tot de wereldtop denken te horen en welke studies ze eventueel bereid zijn af te stoten. Deze inventarisatie moet „leiden tot een reductie van het aantal (kleine) opleidingen”, zo staat er in het akkoord.

Studenten zullen leren af en toe pijn te lijden: pagina 11