‘Tot tien miljard aan extra bezuinigingen nodig’

Het kabinet moet mogelijk tot tien miljard euro extra gaan bezuinigen. Eerder werd uitgegaan van drie tot vier miljard aan extra bezuinigingen, maar de snel verslechterende overheidsfinanciën nopen tot nog harder ingrijpen. Dat berichten verschillende media op basis van bronnen rond het kabinet.

Er wordt onder meer rekening gehouden met forse ingrepen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Mogelijk gaat het mes in de Werkloosheidswet.

De extra bezuinigingen zouden minimaal zes miljard euro bedragen en maximaal tien miljard euro. Ze komen bovenop de achttien miljard bezuinigingen die dit kabinet al is overeengekomen.

Dinsdag komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe ramingen. Daaruit zal moet blijken of het begrotingstekort te ver oploopt en extra bezuinigingen vereist zijn.

NRC-politiek verslaggever Erik van der Walle in een reactie:

“Het wachten is op de cijfers die het CPB dinsdag presenteert. Dan weten we hoeveel economische groei wordt verwacht en waar het bijbehorende begrotingstekort op neerkomt. Iedereen weet dat de cijfers slechter zijn.

Er wordt gesproken van tien miljard aan extra bezuinigingen. Dat lijkt onverteerbaar voor de PVV. Die partij wil absoluut geen wijzigingen doorvoeren op het terrein van arbeidsmarkt en woningmarkt.”