Schetsen voor de brugbouw

Over de gapende kloof tussen politiek en burgers zijn boekenplanken vol geschreven. Vijf nieuwe boeken willen een brug slaan tussen Den Haag en de rest van het land. Zit de verlossende strategie erbij?

None

Onder de brug...

Auteurs van boeken over burgerschap zijn goed in analyseren, maar als het om oplossingen gaat worden ze doorgaans vaag. Over het probleem blijken de auteurs, van links tot midden, het dan gelukkig wel min of meer eens te zijn. Een samenleving is meer dan een markt, en overheid noch burgers gedragen zich momenteel zoals zij zouden moeten: als hoeders van de publieke ruimte.

De vraag is vervolgens: kan dat wat minder armetierig? En hoe dan? Interessant is het onderzoek van opiniepeiler Kanne waaruit blijkt dat de meeste kiezers meer naar het midden neigen dan hun politieke vertegenwoordigers. Gelegd naast de conclusie van Van den Brink dat politici cynischer zijn dan burgers – tenminste, in hun privésfeer – ontstaat het beeld van burgers en politici die elkaar, geholpen door de media, gevangen houden in publiek wantrouwen en cynisme.

Hoe die patstelling te doorbreken? Als het daarom gaat, weten de leunstoelgeneraals het helaas niet meer zo. Misschien komt de concrete aanpak van het duo Kruiter en Blokker nog het dichtst in de buurt. Bij burgerschap en samenleven is het wellicht zoals met sport: actie, met vallen en opstaan, verdient de voorkeur boven contemplatie.

    • Maartje Somers
    • Pieter van Os