Nederland blijft uitbreiding Schengen blokkeren

Nederland staat onder druk van zijn Europese partners om de toetreding van Roemenië en Bulgarije te aanvaarden. Als enige blokkeert de regering van premier Mark Rutte deze toetreding.

Dat meldt persbureau AFP. Rutte liet ondanks de druk vandaag weer weten de toetreding van de twee landen te blijven dwarsbomen. De premier eist meer bewijzen dat zij zich bezighouden met het bestrijden van corruptie en de georganiseerde misdaad omdat hij van mening is dat de landen dat nog te weinig doen.

De Europese Raad schrijft in de verklaring dat besprekingen over de uitbreiding van het Schengen-verdrag naar Bulgarije en Roemenië eventueel opnieuw in maart 2012 gevoerd kunnen worden, maar dat idealiter “zo spoedig mogelijk” een beslissing genomen moet worden. De uitbreiding van het Schengen-gebied vereist unanieme instemming van de 25 lidstaten.

In september blokkeerde Minister Leers van Asiel ook al het Schengen-lidmaatschap van Bulgarije en Roemenië, ondanks een positief rapport over beide landen van de Europese Commissie.

Op 31 oktober annuleerde de Bulgaarse regering een bezoek van Rutte aan het land omdat de “omstandigheden” niet juist waren waarin beide landen “goed en in zijn volledigheid” over hun relatie konden spreken.

    • Hans Klis