MuseumgoudA royeren was een stap te ver

Woedend is Bas Heijne over de verkoop van The Schoolboys door museumgoudA (NRC Handelsblad, 3 december). Die woede herkennen we. Ook wij zijn ongelukkig met wat er is gebeurd. Het is strijdig met onze beginselen. Musea bewaren erfgoed voor de samenleving van nu en van de toekomst, de collectie is geen handelswaar. De vereniging keurt de handelwijze van museumgoudA dan ook af.

In september leidde onze woede tot het voorstel om museumgoudA uit de Museumvereniging te zetten. In november besloten we daar alsnog van af te zien. In de tussentijd hebben we druk gediscussieerd. Hoe zwaar wegen onze beginselen? Laten we ons uit elkaar spelen? Begrijpt de buitenwereld wel wat hier aan de hand is? Hadden we dit niet moeten voorkomen? Velen lieten van zich horen. De Raad voor Cultuur sprak zich uit voor strengere regels of zonodig nieuwe wetgeving, maar tegen royement. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten veroordeelde gemeente Gouda en sprak zich uit tegen elke verkoop van collecties omwille van de opbrengst. Maar een museum royement was ook volgens de VNG een stap te ver. Na dit alles hebben we besloten onze beginselen te handhaven, aan te scherpen en te voorzien van een passend sanctiebeleid. Uitzetting van museumgoudA is de allerzwaarste sanctie en helpt ons niet in het vinden van draagvlak voor onze beginselen. Liever zorgen wij eendrachtig dat dit een ‘eens maar nooit weer’ wordt. En nu, na vijf maanden wordt Heijne woedend. Jammer dat we er niks meer mee kunnen. Dat is geen schande, maar wel zonde.

Hans Kamps, Siebe Weide

Respetievelijk voorzitter Nederlandse Museumvereniging en

directeur Nederlandse Museumvereniging

    • Siebe Weide
    • Directeur Nederlandse Museumvereniging
    • Hans Kamps