Kabinet draagt Melkert voor bij arbeidsorganisatie ILO

Het kabinet heeft Ad Melkert, voormalig PvdA-leider en minister van Sociale Zaken, voorgedragen als nieuwe directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, ILO). Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen bekendgemaakt.

De ILO is een organisatie van de Verenigde Naties die wereldwijd de belangen van werknemers behartigt. Er zijn 183 landen lid. De ILO bevordert de naleving van internationale verdragen, zoals het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Ook ziet het toe op naleving van het verbod op discriminatie en dwang- en kinderarbeid. Bij de ILO werken overheden samen met werkgevers en werknemers. Het kabinet heeft tot de voordracht besloten in overleg met de Nederlandse sociale partners.

Melkert werkt al bijna tien jaar in het internationale bestuur. Tot afgelopen september was hij speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN in Irak. Van 2006 tot 2009 bekleedde hij een hoge functie bij het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. Daarvoor was hij bewindvoerder bij de Wereldbank.

Het kabinet looft Melkert omdat hij „bewezen” heeft „de sociale dialoog een warm hart toe te dragen en in staat te zijn bruggen te slaan tussen de belangen van overheden, werkgevers en werknemers.” Ook heeft hij „aangetoond kennis van zaken te hebben op het gebied van economische en sociale ontwikkeling [..].” Tijdens zijn ministerschap in Paars-I introduceerde hij de Melkertbanen, gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen.

De ILO wordt sinds 1999 geleid door de Chileen Juan Somavía. Hij is inmiddels bezig aan zijn derde termijn en vertrekt per 30 september volgend jaar. Op 28 mei, aan de vooravond van de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie, wordt de nieuwe directeur-generaal gekozen.

Eén van de taken van de nieuwe leider wordt toezien op de verwezenlijking van Millenniumdoelstelling 1.B (in 2005 toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst uit 2000): „Volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen, inclusief vrouwen en jonge mensen.” De Millenniumdoelen moeten in 2015 zijn bereikt. In 2009 leefden ruim een kwart van de werknemers en hun gezinnen van minder dan 1,25 dollar per persoon per dag. Een decennium eerder was dat nog een derde. De daling van het percentage ‘werkende armen’ wordt nu geremd door de economische crisis.