Geschikt Ongeschikt

Minister Donner van Binnenlandse Zaken gaat de laatste tijd stampvoetend door het leven. Met die grote, zware, degelijke herenschoenen van hem. Hij heeft het helemaal gehad. Zijn ministerpost zit hem tot hier. Elke dag dat hij langer moet wachten op de verlossende benoeming tot vice-voorzitter van de Raad van State ervaart hij als een kwelling. Het valt aan alles af te lezen. Hij maakt geen beleid meer. Hij dient geen wetsvoorstellen meer in. Hij voert moties van de Kamer niet meer uit. Ze kunnen allemaal de boom in. En als journalisten in de wandelgangen beleefd bij hem informeren naar de voortgang van de benoemingsprocedure, kunnen ze de wind van voren krijgen alvorens hij luid briesend wegbeent.

Wat hem het meest de keel uit is gaan hangen, is die verdomde democratische controle de hele tijd. Hij wil de Wet openbaarheid van bestuur inperken omdat hij er schoon genoeg van heeft dat journalisten steeds maar willen weten wat de regering uitspookt. Nare luizen in de pels. Jeuk krijgt hij ervan. En de controlerende taak van de Tweede Kamer mag wat hem betreft ook direct worden afgeschaft. Hij haalt zijn neus op voor dat democratisch gekozen klootjesvolk. Hij is een Donner, nazaat van een lange lijn van Donners. Wie denken die volksvertegenwoordigers wel dat ze zijn dat ze zich menen te mogen bemoeien met zijn beleid?

Tot overmaat van ramp moest hij deze week naar de Kamer voor een spoeddebat. Om opheldering te verschaffen over het feit dat zijn voorganger destijds heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van collega Verhagen om Wilders te laten bespioneren door de AIVD. Je zag hem dit besluit van zijn voorganger met weerzin verdedigen. Als het aan hem lag, zou hij alle kamerleden de AIVD op hun dak sturen. Zijn humeur naderde het kookpunt. Een „poppenkast” vond hij het. Dat was het woord dat hij gebruikte voor de hoogste wetgevende macht van onze democratische rechtsstaat.

Hoe langer de benoeming van Donner tot vice-voorzitter van de Raad van State uitblijft, hoe meer hij er blijk van geeft dat hij volslagen ongeschikt is voor die functie.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer