Bleker wil diersoorten toch beter beschermen

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) gaat het omstreden voorstel voor de nieuwe Wet natuur aanpassen. Natuurorganisaties hebben hem ervan overtuigd dat de bescherming van diersoorten in de nieuwe wet te sterk wordt verminderd. Dat zei Bleker gisteren tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

Bleker kwam twee maanden geleden met de Wet natuur, die de opvolger moet worden van drie natuurwetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Strikte bescherming geldt voortaan alleen nog voor de zevenhonderd vogelsoorten en honderd andere dier- en plantsoorten die Europa daarvoor heeft aangewezen.

Een belangrijk argument voor de nieuwe wet is volgens Bleker dat de economie lijdt onder de vele natuurwetten. Internationale en Europese wetten zijn belangrijker geworden en aparte nationale bescherming maakt handhaving nodeloos ingewikkeld.

Natuurorganisaties uitten de afgelopen weken forse kritiek. Onlangs besloot Bleker daarom dat de jacht op smienten toch verboden blijft. Natuurorganisaties noemden dat „een eerste concessie”. Gisteren ging Bleker een stap verder. Hij stelde vast dat in het voorstel „de bescherming van een heleboel inheemse diersoorten grotendeels terzijde wordt geschoven. Dat gaan we dus corrigeren.” Bleker zei dat organisaties als de Vlinderstichting en de Natuur- en Vogelwacht hem hadden overtuigd. Volgende maand wil hij de wet een dag bespreken met natuurorganisaties.

De oppositie bleef wantrouwend. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi: „Deze natuurwet lijkt meer op een wet Weg met de natuur.