Beveiliging helpt politie

logo´s beveiliging FOTO: Merlin Daleman Securitas

Burgers mogen elkaar beetpakken, in bedwang houden en tegen de grond drukken. De voorwaarde is echter, zo stelt het Openbaar Ministerie, dat een burger dit pas doet als hij de ander op een strafbaar feit betrapt. Onnodig geweld mag niet. Wapens evenmin.

Juridisch heet dit een burgerarrest. In het dagelijks leven hoeven we hier gelukkig zelden of nooit toe over te gaan, maar voor particuliere beveiligers – immers ook burgers – is dit vakwerk.

Zembla verdiept zich in de wereld van de particuliere beveiliging. Een omvangrijke wereld: het aantal beveiligers is uitgegroeid tot zo’n 30.000, evenveel als er politieagenten op straat lopen. „Wat betekent dit voor onze veiligheid?”, vroeg Zembla zich af. „Wie controleert deze commerciële bedrijven? En waar ligt de grens van hun bevoegdheden?”

Vragen waar geen duidelijke antwoorden op zijn te geven. En dat is juist het probleem: de overheid lijkt beveiligers te omarmen als collega’s, zonder dat daar een grondslag voor is. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de samenwerking zelfs uitbreiden. Bijzonder is het project Samen Alert 24/7. Hierin zal het korps in Twente informatie uitwisselen met beveiligingsbedrijven: foto’s van verdachte huizen, auto’s en personen.

Steven de Jong

    • Steven de Jong