Schets van de snelweg Een typering van wegen pagina 8-9