Roofkunst Stadsarchief

Het Stadsarchief Amsterdam is mogelijk in het bezit van zogenoemde roofkunst. Het gaat om twee tekeningen die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in het bezit waren van een Joodse bankiersfamilie.

Dit meldt het Stadsarchief Amsterdam naar aanleiding van onderzoek van kunsthandelaar Michel van Rijn. Het archief stelt een onderzoek in naar de herkomst van de tekeningen.

Als blijkt dat een stuk afkomstig is uit Joods bezit waarvan in de oorlog onvrijwillig afstand is gedaan, wordt geprobeerd de rechtmatige eigenaar op te sporen zodat het stuk teruggegeven kan worden. De 18de-eeuwse prenten – een aanzicht van het IJ en een aanzicht van de Weteringspoort in Amsterdam van Paulus van Liender en Caspar Philips Jacobsz – waren in het bezit van de Joodse bankier Paul May en zijn vrouw Rosi Fuld. Hun bezittingen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen door de Duitse bezetters. In 1941 kocht kunstverzamelaar Chris van Eeghen de tekeningen op een veiling. Na zijn dood werd de verzameling van Van Eeghen in 1989 door zijn dochter aan het stadsarchief in bruikleen gegeven.