Nooit meer te laat om te rouwen

Haal je een tentamen niet, dan doe je het opnieuw. Heb je een programma niet gezien, dan ga je naar Uitzending Gemist. Kun je niet bij de uitvaart van oma zijn, dan rouw je tijdens een inhaaldienst.

Speciaal voor nabestaanden die de uitvaart van een dierbare hebben gemist, organiseerde Crematoria Twente afgelopen maand voor het eerst een inhaaldienst. Tijdens deze plechtigheid kregen nabestaanden de gelegenheid het verlies van verschillende recentelijk overleden dierbaren te verwerken. Ze luisterden samen naar de muziek van de bandoneongroep Trio Tangata. Ada Steenhuis, die sinds 1995 al op uitvaarten spreekt, was te gast.

De crematoria willen hiermee inspelen op de signalen die zij ontvangen. Het komt immers vaak voor dat mensen niet op een uitvaart aanwezig kunnen zijn. Iedereen die zich geroepen voelde, was welkom op de dienst. „De doelgroep bestaat uit mensen die, om welke reden ook, zijn uitgesloten bij de oorspronkelijke plechtigheid”, zegt Peter Molema, directeur van Crematoria Twente.

De inhaaldienst lijkt een oplossing voor tijdgebrek: lag u tijdens een dienst te bruinen aan de Spaanse Costa, dan kunt u terecht bij de Twentse Crematoria. Molema bestrijdt het beeld dat de inhaaldienst gemakzucht stimuleert. „Wij spreken geen oordeel uit en vragen niet voor wie mensen komen. Er waren ongeveer twintig aanwezigen uit heel Nederland. Ze hadden foto’s mee van hun dierbaren. De bijeenkomst was buitengewoon intens.”

Vanwege de positieve reacties die de crematoria hebben ontvangen, overwegen zij gemiddeld één keer per jaar een inhaaldienst te organiseren. Molema: „ Het is mooi dat iedereen op deze manier een kans krijgt om afscheid te nemen.”

    • Myrcka van Leeuwen