Inspectie voor de Gezondheidszorg verbiedt eenzame opsluiting ggz

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat de eenzame opsluiting in de geestelijke gezondheidzorg verdwijnt.

De aanleiding voor de Inspectie is een onderzoek naar het gebruik van isoleercellen in ggz-instellingen, meldt de NOS. Vooruitlopend op het onderzoek maakte de voorzitter van GGZ Nederland, Marleen Barth, gisteren al strengere regels bekend voor het gebruik van isoleercellen.

Psychiatrische instellingen hadden eerder al beloofd in 2012 geen isoleercellen meer te gebruiken, volgens de Inspectie gaat dat niet lukken en daarom willen zij dit nu verbieden. Het gebruik van eenzame opsluiting moet nog wel kunnen als er 24 uur per dag toezicht is op de patiënt, een maatregel die Barth gisteren al aankondigde in de Volkskrant.

Nederlandse psychiatrische instellingen maken zeer veel gebruik van isoleercellen in tegenstelling tot andere Europese landen, zo’n achttienduizend patiënten worden jaarlijks in een cel geplaatst. GGZ-instellingen zijn daarom al sinds 2005 bezig om het gebruik van de isoleercel te verminderen.

    • Hans Klis