Regels gebruik isoleercellen in psychiatrische instellingen strenger

Patiënten van psychiatrische instellingen die in een isoleercel zitten moeten 24 uur per dag bewaakt worden door een verpleegkundige.

Dat stelt de voorzitter van GGZ Nederland, Marleen Barth, vandaag in de Volkskrant. Deze instellingen krijgen komend jaar strengere regels voor het gebruik van deze cellen. Zo moeten bijvoorbeeld ook een verpleger of externe psychiater geraadpleegd worden als de eenzame opsluiting langer dan een maand duurt.

De aanscherping van de regels zijn nodig omdat het gebruik van isoleercellen niet meer mag voorkomen, omdat de patiënten hiermee in de steek gelaten worden terwijl zij al in de war zijn. Daarom moeten zij “24 uur per dag iemand kunnen aanspreken”, aldus Barth.

Volgens de Volkskrant maken Nederlandse psychiatrische instellingen zeer veel gebruik van isoleercellen in tegenstelling tot andere Europese landen, zo’n achttienduizend patiënten worden jaarlijks in een cel geplaatst. GGZ-instellingen zijn daarom al sinds 2005 bezig om het gebruik van de isoleercel te verminderen. Hoewel dat in het begin voortvarend ging, stagneert de daling in het gebruik, zegt Barth. Daarom zijn nieuwe maatregelen nodig.

In de nieuwe regels van GGZ Nederland is ook vastgelegd dat psychiatrische instellingen vanaf eind volgend jaar elke opsluiting met de patiënt achteraf bespreekt. Barth spreekt van een “cultuuromslag” in de zorg. Barth: “Verpleegkundigen hebben jarenlang op hun opleidingen geleerd dat opsluiting in een isoleercel beter was dan platspuiten. Nu leren ze dat het niet meer gaat om het beheersen van de patiënt, maar om het zorgen voor de patiënt.”