Papademos bezweert paniek

De Grieken ontdekken dat met technocraat Papademos minder te onderhandelen valt dan met het vorige kabinet.

In Griekenland dringt het besef door wat een technocraat, benoemd onder druk van kredietverstrekkers, eigenlijk is: een uitvoerder, een premier die doet wat de financiële markten vragen.

De paniek is over zijn hoogtepunt heen. Tijdens alle onzekerheid in september en oktober haalden burgers voor miljarden euro’s van de bank, nu gaat het minder hard.

Maar de aangekondigde bezuinigingen en hervormingen zijn met de nieuwe ministersploeg en coalitie van premier Lucas Papademos concreter geworden. Dat betekent echt werk maken van het ontslaan van ambtenaren en privatisering.

December begon met een algemene 24-uurs staking. Maar de opkomst bij de protestmars langs het parlement was naar Griekse maatstaven laag. De vakbondskoepels en communistische partij brachten zo’n 20.000 demonstranten op de been. Burgers lijken te beseffen dat met de een maand geleden aangetreden regering, met oud-bankier Papademos aan het hoofd en brede steun in het parlement, nog minder valt te onderhandelen dan met de vorige.

Papademos roept voortdurend op tot nationale eenheid en zegt dingen als: „Het is voor onze eigen bestwil.” En: „Het land kan gered worden, maar of dat gebeurt is aan ons.”

Met een meerderheid van 250 van de 300 zetels in het parlement gaat dat een stuk gemakkelijker dan toen de socialistische partij Pasok onder George Papandreou er alleen voor stond. Afgelopen nacht nam het parlement (met 250 stemmen voor) de begroting van 2012 aan, met daarin wederom forse besparingen.

Papademos kan ook een tweede actiepunt afstrepen. Dat was het veiligstellen van de overboeking van acht miljard euro om te voorkomen dat Griekenland obligaties die midden december aflopen niet kan betalen. De EU zegde het geld vorige week al toe, het IMF maandag.

Ze wilden daarvoor wel een ondertekende belofte van alle coalitiegenoten, dat die zich zouden houden aan de afspraken die met de trojka van EU, ECB en IMF zijn gemaakt. De moeite die dat kostte, laat de eigenaardige positie zien waarin Papademos zich bevindt. Hij mag dan technocraat heten, zijn coalitiegenoten zijn dat niet. In het debat over de begroting herhaalde Antonis Samaras van de conservatieve Nieuwe Democratie (ND) dat dit slechts een overgangsregering is.

Een strijdpunt binnen de coalitie is de datum voor verkiezingen. ND heeft in ruil voor regeringsdeelname bedongen dat die zo snel mogelijk zijn, mogelijk al op 19 februari. Volgens de peilingen zou ND de grootste worden.

Kredietverstrekkers, banken, de grootste regeringspartij Pasok en premier Papademos willen liever rust dan verkiezingsstrijd. Zij lijken de termijn van de overgangsregering zo lang mogelijk te willen rekken.