Meermanno praat met Letterkundig Museum over fusie

Het Letterkundig Museum en Museum Meermanno voeren verkennende gesprekken over meer samenwerking, die op termijn zouden kunnen leiden tot een fusie. Directeur Maartje de Haan van Meermanno vindt fusie een serieuze optie. „Het debat gaat nu over het verminderen van het aantal musea. Ik geloof dat er dan één museum van het boek moet komen, hier in Den Haag, waar ook de Koninklijke Bibliotheek zit. Wij gaan over de geschiedenis van het boek, en het vormgegeven boek, ook in het buitenland. Het Letterkundig Museum gaat over de inhoud van boeken en specifiek over de Nederlandse literatuur. We zouden elkaar mooi kunnen aanvullen. We zitten op loopafstand en er is voor ons beide veel te winnen. Maar de gesprekken zijn nog in een pril stadium.”

Bij het Letterkundig Museum is de houding afwachtend. „Samenwerking is geen doel op zich”, zegt directeur Aad Meinderts. „We kijken waar we elkaar kunnen versterken. Het moet een echte verbetering betekenen. Die besprekingen zijn serieus, maar we kijken met een zakelijke blik.” Voor de Kerst zullen de museumdirecties opnieuw met elkaar gaan praten.

De Haan vindt de terughoudendheid van het Letterkundig Museum begrijpelijk. „Zij hebben net verbouwd en er een Kinderboekenmuseum bij gekregen”, zegt De Haan. Ook het verschil in bezoekersaantallen speelt wellicht een rol. Het Letterkundig Museum heeft bijna 45.000 bezoekers, terwijl Meermanno vorig jaar 13.500 bezoekers had. Dit jaar zullen dat er naar verwachting 18.000 zijn. „Dertig procent meer”, zegt De Haan met trots.

Het kunnen er tienduizenden meer worden als het museum fuseert met het Nederlands Stripmuseum, dat nu nog in Groningen gevestigd is, en het Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en de Boek Illustratie (NIBBI). In november ondertekenden de drie organisaties een verklaring waarin ze de intentie uitspraken om samen één museum voor boek en beeldverhaal te vormen in Den Haag. Op 15 december nemen de drie instellingen een definitief besluit of de fusie doorgaat.