Kappen mag in Brazilië

De Braziliaanse Senaat steunt een omstreden wet over ontbossing. Volgens de regering draagt de wetm, waarover het Lagerhuis zich nog moet uitspreken, bij aan het behoud van het tropisch regenwoud. Maar milieuorganisaties vrezen dat de ontbossing juist in versneld tempo zal doorgaan.

De bossen in het Amazonegebied nemen veel broeikasgassen op, die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde. Driekwart van de CO2-uitstoot in Brazilië is het gevolg van het verbranden van stukken bos en wegrottende bomen. Het land staat daardoor op de zesde plaats op de ranglijst van ‘klimaatvervuilers’.

Volgens landbouworganisaties belemmert de bestaande wetgeving de groei van de landbouwproductie. Brazilië is de grootste producent van koffie, suiker, rundvlees en sinaasappelsap ter wereld en een van de grootste van soja en maïs.

De regering stelt dat de oude wet ontbossing niet heeft kunnen voorkomen – 20 procent van de regenwouden is al verdwenen. Door de nieuwe wet zal 24 miljoen hectare bos, een gebied ter grootte van Groot-Brittannië, wordt hersteld – onder andere door landbouwbedrijven te verplichten eerder gekapt gebied te herbebossen – in ruil daarvoor wordt illegale houtkap van voor juli 2008 niet langer bestraft .

Milieuorganisaties vragen zich af waarom de nieuwe wet, in tegenstelling tot de bestaande, ineens wel streng zou worden gehandhaafd. Ze wijzen erop dat de wet houtkap gemakkelijker maakt. Zo verdwijnt het verbod op houtkap in gebieden die gevoelig zijn voor erosie, zoals bergwanden en rivierbeddingen. (Reuters AP)