Kabinet verbindt A15 en A20 met Blankenburgtunnel

Minister Schultz van Haegen van infrastructuur kiest voor de Blankenburgtunnel om de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg met elkaar te verbinden, zo is vanochtend besloten. Hiermee is de tweede optie, de westelijker gelegen Oranjetunnel, van tafel.

De afgelopen dagen een is een felle strijd geleverd in de keuze tussen de twee. De Blankenburgtunnel is met een kostenplaatje van 1.5 miljard euro de goedkoopste optie tegenover de 2,5 miljard die zijn begroot voor de Oranjetunnel. Daarnaast sluit het tracé beter aan bij de verbindingen ten zuiden van de Nieuwe Waterweg.

Nieuwe acties in voorbereiding

Tegenover deze argumenten stellen organisaties als Natuurmonumenten en Milieudefensie dat deze tunnel een stuk schadelijker is voor het milieu dan de alternatieve tunnel. Deze partijen hebben de afgelopen maanden fel geprotesteerd tegen de genomen beslissing en wisten tegen de Blankenburgtunnel 31.500 handtekeningen te verzamelen. Deze partijen bereiden voor zaterdag nieuwe acties voor. Jan Jaap van der Graaf van Natuurmonumenten beargumenteerde eerder in NRC Handelsblad:

“Dit is het laatste stukje Randstad waar nog geen asfalt ligt.”

Verkeersdrukte
De bouw van de tunnel is volgens het ministerie van infrastructuur noodzakelijk door de extra verkeersdrukte die de Tweede Maasvlakte zal opleveren, de uitbreiding van het Rotterdams havengebied. Naar verwachting meert het eerste schip hier in 2013 af. De Beneluxtunnel is niet toereikend voor die extra drukte niet aan, nu al staat het verkeer er regelmatig vast. Daarnaast is er al veel drukte op de A15. Als niet wordt ingegrepen verwachten verkeersdeskundigen een reusachtig knelpunt.

Directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam meldde eerder in NRC Handelsblad dat de tunnel er zo snel mogelijk moet komen:

“Die Blankenburgtunnel had er al lang moeten liggen. Als de nieuwe Maasvlakte straks volledig in gebruik is, hebben we echt een betere ontsluiting nodig. Anders is het havengebied nauwelijks meer bereikbaar.”